Ei uusia tulonsiirtopaketteja, korjauksia ilmastopakettiin


Venäjän rikollinen sota Ukrainaa vastaan on järkyttänyt koko maailmaa. Inhimillisten kärsimysten lisäksi sodalla on myös laajoja, meihin kaikkiin ulottuvia taloudellisia vaikutuksia.

Euroopan parlamentissa on käynnistynyt keskustelu, miten sodan talousiskuun vastataan, mistä puuttuva energia saadaan ja millaista solidaarisuutta EU:n on nyt osoitettava ja kenelle.

Ukrainalle myönnettävän moninaisen tuen ohella monet puuhaavat uutta elvytyspakettia. Sillä vastattaisiin energia- ja taloushaasteiden ohessa myös muun muassa pakolaiskriisin hallintaan ja puolustus- ja turvallisuustarpeisiin.

Hyvää tarkoittavien pyrkimysten ohessa monet mepit näkevät kuitenkin jälleen kerran tilaisuuden uusiin suuriin tulonsiirtoihin EU:n sisällä pohjoisesta itään ja etelään.

Tässä keskustelussa tulee muistaa, että EU on parhaillaan toimeenpanemassa 750 miljardin euron mittaista elvytys- ja tulonsiirtopakettia ja yli 1000 miljardin euron monivuotista rahoituskehystä (MMF).

Lisäksi satoja miljardeja euroja aiotaan käyttää tällä vuosikymmenellä niin sanottuun ilmastosiirtymään. Ilmastorahojenkin suunta EU:n sisällä on sama, pohjoisesta itään ja etelään.

Mielestäni EU:n taloudellisen vastauksen sodan välittömiin seurauksiin tulisi perustua edellä sanottujen jo budjetoitujen rahojen ja energiasiirtymään kaavailtujen rahojen uudelleen kohdentamiseen.

Venäjän fossiilisen energian korvaamiseen tarvitaan valtavasti uusiutuvaa energiaa. Sitä voidaan edistää myös korjaamalla parlamentin käsittelyssä olevaa EU:n ilmasto- ja energiapakettia. Suomelle tärkeitä asioita ovat silloin puuttuminen Lulucf-asetukseen, joka tarkoittaa Euroopan unionin politiikkaa maankäytön, maankäytön muutosten ja metsien ilmastovaikutusten suhteen.

Kun puun tuonti Venäjältä ilmeisesti loppuu, kotimaassa on lisättävä hakkuita. Se taas on myrkkyä Lulucf-asetuksen velvoitteiden kannalta. Ero kasvun ja hakkuiden välillä supistuisi huonoin seurauksin. Lulucf-asetuksen hiilinielutavoitteita tulee korjata.

Red II:n uusi versio taas rajoittaisi merkittävästi kestäväksi luokiteltua energiapuun käyttöä muun muassa suomailta. Sitäkin on tarkistettava. Liikenteen biopolttoaineiden ja biokaasun tuotantoon on nyt satsattava ja siinäkin olevat keinotekoiset rajoitteet on poistettava.

Aivan oma lukunsa on sen suuren virheen korjaaminen, minkä hallitus teki vihreiden painostuksesta, kun turve ajettiin alas. Nyt sitäkin tarvitaan. Toivon myös, että vihdoin viimein Suomen hallitus lähtee satsaamaan biokaasun tuotantoon.

 

Teksti on julkaistu Kainuun Sanomissa 16. maaliskuuta 2022.