CBAM eli hiilitulli toisi tasapuolisuutta kilpailuun


Pidin puheenvuoron EU:n hiilitullijärjestelmästä Euroopan parlamentin teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan kokouksessa 2. helmikuuta 2022.

Osana Fit for 55-pakettia komissio esitti CBAMin eli hiilitullimekanismin käyttöönottoa teräksen, sementin, lannoitteiden, alumiinin ja sähkön tuonnille. CBAMin tavoitteena on tasapuolistaa tuotteiden kilpailutilannetta EU:ssa toimivien yritysten ja EU:n ulkopuolella toimivien yritysten välillä. CBAM nähdään myös keinona saada EU:n ulkopuolisia maita ottamaan käyttöön hiilidioksidin hinnoittelujärjestelmiä ja näin vähentämään päästöjään. Lisäksi komissio tavoittelee EU:lle omia hiilitullin tulojen lähteitä.