Arktisella alueella on kasvava merkitys


Euroopan parlamentissa käsiteltiin tällä viikolla ulkoasianvaliokunnan mietintöä arktisen alueen mahdollisuuksista, huolenaiheista ja turvallisuushaasteista. Mietinnöllä valmistaudutaan komission tulevaan arktiseen tiedonantoon.

Toivon, että edellisen komission aikana tehty työ EU:n arktisen politiikan tulevaisuuden hyväksi, jossa suurlähettiläs Jari Vilénillä oli ratkaisevan tärkeä rooli, tulee näkymään vahvasti tulevassa komission tiedonannossa.

Arktisella alueella on kasvava merkitys koko EU:lle ja globaalisti.

Parlamentin hyväksymät esitykset komissiolle ja neuvostolle arktisesta alueesta osana EU:n strategista kompassia ovat välttämättömiä toteuttaa koherentimman EU:n arktisen politiikan toteuttamiseksi. Samalla komission pitäisi ottaa arktisen politiikan koordinaatio nykyistä vahvemmin toteutettavakseen ja näin osoittaa tämän politiikan kokonaismerkitys EU:lle.

Pidän tärkeänä, että EU:n pohjoisimpien osien tulevaisuus, niiden haasteet ja mahdollisuudet nostettaisiin EU:n politiikan keskiöön. Liian usein komission katse on vain etelässä ja tämän seurauksena se on ehkä tahtomattaan kääntänyt selkänsä pohjoiselle.

Arktisella alueella kohtaavat suurvaltojen keskeiset taloudelliset ja turvallisuusintressit. EU ei voi olla asiassa sivustakatsoja. Erityisesti ilmastonmuutoksen radikaalimmat vaikutukset tuntuvat juuri täällä.

Euroopan unioni tarvitsee selvästi koordinoidumpaa arktista politiikkaa. Tätä myös parlamentin hyväksymä mietintö edellyttää. Meidän on itse määritettävä ne ehdot, miten toimimme arktisella alueella tai toiset tekevät sen puolestamme. Niin kuin komission aiemman puheenjohtajan erityistehtävissä toiminut suurlähettiläs Vilén on sanonut, me tarvitsemme arktista aluetta koskevia kansainvälisiä sopimusjärjestelyjä. EU:n on oltava niissä aktiivinen ja aloitteellinen.

Vaikka EU:n ja Venäjän välinen yhteistyö ei olekaan parhaalla mahdollisella tolalla, positiivista mielestäni kuitenkin on, että Venäjä ja EU toimivat rakentavasti tasaveroisina kumppaneina Barentsin neuvostossa ja EU:n pohjoisen ulottuvuuden kumppanuuksissa. Näitä molempia rakenteita EU:n olisi syytä hyödyntää merkittävästi enemmän ja myös turvata niiden rahoitus.

On vääjäämätön tosiasia, että arktinen alue on muuttumassa. Muutos koskee sekä ilmastoa, taloudellisia aktiviteetteja että turvallisuuspolitiikkaa. Parlamentin hyväksymä mietintö ja tuleva tiedonanto luovat hyvän pohjan EU:n tulevien vuosien toiminnalle.

 

Teksti on julkaistu Lapin Kansassa 12. lokakuuta 2021.