Aluetukien kohdentamisessa on parantamisen varaa


Euroopan parlamentin aluekehitysvaliokunnassa keskusteltiin kehityksessä jälkeen jääneiden EU:n alueiden tilanteesta ja haasteista.

Pidin puheenvuoron, jossa halusin tuoda esiin tiettyjen maiden sisäiset alueelliset kehityserot. Vaikka kyseiset jäsenmaat saavat eniten aluetukia, voimme tilastojen valossa nähdä, ettei tuki ole kohdentunut näiden maiden sisällä hitaimmin kehittyville alueille. Joidenkin jäsenmaiden keskuskaupunkien kehitys on ollut erityisen voimakasta. Tarvitsemme tarkempaa ohjeistusta ja valvontaa, jotta tukirahoitus saadaan kohdennettua oikeille, tukea tarvitseville alueille.