Aluerahat toisaalle – innovaatiorahat toisaalle


EU:n aluepoliittisen valiokunnan (REGI) delegaatio vieraili äsken ranskalaisen puheenjohtajansa Omarjeen johdolla neljän päivän ajan Suomessa tutustumassa Suomen aluekehitykseen. Kävimme Lapissa ja Uudellamaalla.

Lapin erityiset haasteet ja mahdollisuudet tulivat hyvin esille. Alueen matkailun ja luonnonvarojen mahdollisuudet tulivat hyvin esille. Samoin se, kuinka vahvasti ja korkeatasoisesti maakunnan koulutus- ja tutkimus tukevat alueen kehitystä.

Matkan aikana todettiin myös, että matkailun, poronhoidon ja luonnonvarojen intressien yhteensovittaminen ei ole aina helppoa.

Kestävien toimintamallien löytäminen olisi kuitenkin välttämätöntä. Lapin ja itäisen Suomen alueen malmi- ja mineraalivarat ovat koko Euroopan suurimmat Ruotsin ohella.

Vieraille oli yllätys, että Pohjois- ja Itä-Suomessa tuotetaan kultaa, kromia, nikkeliä, kobolttia, platinaa ja palladiumia enemmän kuin missään muualla Euroopassa. Useat näistä ovat tärkeitä mm. akkuteollisuuden tarpeisiin.

Monille kollegoille oli yllätys myös se, että Suomessa on enemmän tiukasti suojeltuja metsiä kuin koko muussa Euroopassa yhteensä.

Matkalla mukana olleet mepit ymmärsivät muutenkin metsien mahdollisuudet paljon paremmin kuin EU-parlamentissa yleensä.

Ehkä sittenkin suurin yllätys monille vieraille oli totuus, että Euroopan ylivoimaisesti harvimmin asutuilla alueilla, Lapissa, EU:n aluetuen suuruus asukasta kohti on vain kolmasosa esim itäisen Keski-Euroopan vastaavasta tuesta. Tai, että eteläisessä Suomessa EU:n aluetuki on noin 1/15 Suomenlahden eteläpuolella tarjolla olevaan.

Itäinen Keski-Eurooppa saa ohjelmakaudesta toiseen tolkuttoman osuuden näitä rahoista. Yritän osaltani kaikin voimin muuttaa näitä suhdelukuja. Toivon, että saan Suomen hallitukselta tukea.

Tapaamisen toinen ääripää Helsingin seutu ja Uusimaa osoittivat puolestaan, kuinka vahvaa kehitys alueella on.

Sen perusta on vahva tutkimus ja kehittäminen. Suomi saa jo tänään tutkimus- ja kehittämisrahoista enemmän kuin aluetukea.

Tästä Suomeen tulevasta Uusimaa saa yli puolet siitä yksinkertaisesta syystä, että yliopistot, tutkimuslaitoksen ja monet suuret yritykset ovat etelässä.

Voidaankin sanoa, että Suomessa aluerahojen painopiste on pohjoisessa ja idässä, innovaatiorahojen eteläisemmässä Suomessa.

Samaan aikaan, kun valiokunta vieraili Suomessa, Suomen Ilmastopaneeli julisti taas ”ilosanomaansa”.

Se kävi jälleen kerran metsien ja niiden jalostamisen kimppuun.

Nyt, tämä Ollikaisen paneeli teki kuitenkin uskomattoman ennätyksen: Se esittää, että energiapuun polttoa on verotettava!

Vain harvat Brysselin yltiöpäät ovat vaatineet tätä. Nyt ne saavat lisää vauhtia.

 

Julkaistu Suomenmaassa 23.2.2023.