Sähkön hinnan määrittelylle toimiva mekanismi?


Kävimme ITRE- eli teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnassa keskustelua energia-asioista vastaavan komission jäsenen Kadri Simsonin ja energian pääosaston pääjohtajan Ditte Juul Jørgensenin kanssa ehdotuksista energiakriisin ratkaisemiseksi.

Tiedossani on, että elinkeinoelämän piirissä on kehitteillä mekanismi, joka voisi alentaa sähkön hintaa markkinaehtoisesti muuttamatta merkittävästi sähkömarkkinamallia.

Tämä mekanismi perustuu nykyiseen marginaalihinnoitteluun, jota korjataan kaikkein voimakkaimpien markkinahäiriöiden aikana ”pay-as-bid” -markkinamekanismilla.

Käytännössä tämä voisi tapahtua siten, että markkinalähtöinen tukkuhinnan määrittely tapahtuisi erikseen päästöttömistä energialähteistä tuotetulle sähkölle ja toisaalta fossiilisille hintapiikkejä aiheuttaville raaka-aineille.

Kysyin Simsonilta, onko komission piirissä tehdyssä valmistelussa noussut esiin vastaavaa, pääpiirteissään markkinaehtoista tapaa sähkön hinnan määrittelylle.